Usposabljanja

Delavnica »Priprava in izvedba učinkovite zagovorniške kampanje«

25. april 2017 ob 10.00, Mladinski center Postojna

Delavnica bo obsegala pregled osnovni načel in pojmov pri oblikovanju zagovorniških kampanj na lokalni ravni, na poučen in praktičen način bodo predstavljeni primeri dobrih in slabih praks. Udeleženci bodo spoznali konkretna orodja za načrtovanje in izvedbo lastne zagovorniške kampanje v svojem lokalnem okolju.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Delavnico bo izvajala Tatjana Hvala, vodja BOREO Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije z večletnimi izkušnjami v civilnem dialogu in zagovorništvu nevladnih organizacij na lokalni in nacionalni ravni.

Trajanje delavnice: 4 ure

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.