Aktualno

Prihodnost civilne družbe do 2030

4. julij 2017

Povezava do vira: https://www.surveymonkey.com/r/TJ26X8N

‪CNVOS za Evropski ekonomsko-socialni odbor pripravlja mednarodno študijo o prihodnosti civilne družbe v EU do 2030. Analizirali bomo izzive, trende in dejavnike, ki naj bi vplivali na njen razvoj ter na razvoj njenih odnosov z nacionalnimi in evropskimi institucijami, nato pa predvideli ukrepe in korake, ki bi bili civilnodružbenim organizacijam pri tem najbolj v pomoč. Del raziskave predstavlja tudi vseevropska spletna anketa. Ima 8 vprašanj, je v angleškem jeziku in vam bo vzela približno 15 minut.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.