Nacionalni razpisi

Razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v 2017

Predmet razpisa: Predmet poziva je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2017.
Naročnik: Turistična zveza Slovenije
Vrednost: 140.000 EUR
Datum objave: 31.3.2017
Razpisni rok: 21.4.2017
Kontakt: Bisera Djutović
E-pošta: 01 434 16 70
Telefon: bisera.djutovic@turisticna-zveza.si
  Povezava do razpisa

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.