Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Zelena svetovalnica

Objavljeno: 6.6.2019

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano. Več o tem...

EZD delavnica: Kako do uspešne prijave

Objavljeno: 30.5.2019

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure

KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana

KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Rok: 27.6.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere, kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Rok: 8.7.2019

redmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019

Rok: 10.7.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019. Sredstva so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev: