Evropski razpisi

Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2018: identitete, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi

Predmet razpisa: Evropski ekonomsko-socialni odbor je objavil nagrado za civilno družbo za leto 2018. Nagrada, ki se letos podeljuje že desetič, je priznanje za inovativne pobude, ki so znatno prispevale k dvigu ozaveščenosti o bogastvu evropske identitete, izkoriščanju potenciala kulturnega bogastva v Evropi, lažjemu dostopu do evropske kulturne dediščine in spodbujanju evropskih vrednot.
Naročnik: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Vrednost: 50.000 EUR
Datum objave: 26.6.2018
Razpisni rok: 7.9.2018
  Povezava do razpisa

Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2018 bo podeljena za inovativne pobude, ki so znatno prispevale k obvladovanju naslednjih izzivov:

  -  povečati ozaveščenost o večplastnosti in bogastvu evropskih identitet;
  -  v celoti izkoristiti potencial kulturnega bogastva Evrope;
  -  olajšati dostop do evropske kulturne dediščine ter
  -  spodbujati evropske vrednote, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic, svoboda, demokracija, enakost in načelo pravne države.

Nagrada znaša 50 000 EUR, razdeljena pa bo med največ pet nagrajencev.

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.