Evropski razpisi

Biodiversa+: Razpis za predloge transnacionalnih raziskav na temo "Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju"

Predmet razpisa: Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport obveščajo, da je Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost Biodiversa+ objavilo skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo "Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju".
Naročnik: Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost
Datum objave: 10.11.2021
Razpisni rok: 30.11.2021
Kontakt: Katja Ceglar
E-pošta: katja.ceglar@gov.si
Telefon: 01 478 47 36
  Povezava do razpisa

Namen razpisa je podpreti transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:

  • TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih ekoloških mrež, izboljšanje zaščite vrst in ohranjanje genske raznovrstnosti.
  • TEMA 2 – Koristi in stroški biotske raznovrstnosti in zaščite ekosistemov: sinergije in kompromisi.
  • TEMA 3 – Učinkovito in ustrezno upravljanje za doseganje trdnih rezultatov ohranjanja.

Razpis je osredotočen na varstvo biotske raznovrstnosti v naravi. To npr. ne vključuje prizadevanj za obnovo habitatov in vrst, ali ex-situ ohranitev.

Razpis zajema vsa okolja, torej kopenska, sladkovodna in morska. Zajema tudi raziskave o ohranjanju biotske raznovrstnosti v najbolj oddaljenih regijah (OR) in čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) EU.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.