Evropski razpisi

Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: Drugi razpis za projekte manjše vrednosti

Predmet razpisa: V okviru transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR v obdobju 2021 – 2027 je bil 19. oktobra objavljen drugi rok za prijave na razpis za sofinanciranje projektov manjše vrednosti. Razpis je namenjen zbiranju predlogov projektov, katerih namen je izkoristiti neizkoriščene potenciale in izzive v alpskih regijah.
Naročnik: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 – 2027
Datum objave: 28.10.2022
Razpisni rok: 16.12.2022
  Povezava do razpisa

Predlogi se zbirajo za vse specifične cilje v okviru tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3:

Prioriteta 1 - Podnebno odporna in zelena Alpska regija

  •     Prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč
  •     Spodbujanje biotske raznolikosti in zelene infrastrukture

Prioriteta 2 - Ogljično nevtralna Alpska regija in občutljivo ravnanje z viri

  •     Pospeševanje energetske učinkovitosti
  •     Prehod h krožnemu gospodarstvu

Prioriteta 3 - Inovativna, digitalna in zelena družba

    Krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uporaba naprednih tehnologij
    Digitalna družba: prebivalci, podjetja in uprava

Še posebej spodbujajo k prijavi projektov na področju naslavljanja podnebne in energetske krize.

Upravičeni prijavitelji

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Zahteva se partnerstvo, v katerem sodeluje od tri do šest organizacij iz najmanj treh različnih držav, ki sodelujejo v programu. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.