Nacionalni razpisi

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021: Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Predmet razpisa: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.
Naročnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vrednost: 11.299.156 EUR
Datum objave: 15.5.2021
Razpisni rok: 30.9.2021
E-pošta: nor_egp.svrk@gov.si
  Povezava do razpisa

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
Upravičeni prijavitelji

Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).

Za upravičenega partnerja v projektu šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Slovenijiali Kraljevini Norveški, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).Kot upravičen projektni partner šteje tudi katera koli mednarodna organizacija ali organ ali agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a v izvajanje projekta in k njemu učinkovito prispeva.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.