Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v letu 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v letu 2021.
Naročnik: Turistična zveza Slovenije
Vrednost: 140.000 EUR
Datum objave: 18.10.2021
Razpisni rok: 4.11.2021
E-pošta: info@turisticna-zveza.si
Telefon: 01 43 41 670
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi turistično društvo/zveza, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, je najmanj eno leto član TZS in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.