Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po javnem razpisu so odrasli, ki so bili na dan 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan (12. 3. 2022) stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica
Vrednost: 750.000 EUR
Datum objave: 23.5.2022
Razpisni rok: 8.7.2022
  Povezava do razpisa

Vlagatelj lahko vlogo odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 10. 6. 2022, 2. rok do 8. 7. 2022. Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetnik posameznik, pravne osebe, vključno z javnimi in zasebni zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države (sindikati).

Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko na predmetni javni razpis prijavijo, če so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.