Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2019, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Naročnik: občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 162.200 EUR
Datum objave: 22.3.2019
Razpisni rok: 23.4.2019
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71 12 331
  Povezava do razpisa

Več o razpisu za šport v občini Ilirska Bistrica na naslovu: https://www.ilirska-bistrica.si/razpisi/2019032214303602/Javni-razpis-za-zbiranje-predlogov-za-sofinanciranje-programov-%C5%A1porta-v-Ob%C4%8Dini-Ilirska-Bistrica-za-leto-2019/, kjer je na voljo tudi razpisna dokumentacija

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.