Občinski razpisi

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2022

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2022. Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 4.1.2022
Razpisni rok: 15.12.2022
Kontakt: Jana Knafelc Strle
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo
na območju občine Pivka, in sicer:

  • prireditve,ki jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;
  • večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;
  • prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj;
  • mednarodne in tradicionalne prireditve.

Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis, so: neprofitne organizacije, vaške skupnosti, zavodi, društva, zveze, ki predlagajo prireditev, ki ima širši promocijski in kulturni značaj in se z njeno izvedbo promovira Občino Pivka na nivoju regije, države oz. mednarodnem nivoju.

Občina Pivka bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Pivka.

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.