Novice

Natečaj Naj mladi prostovolj/ec/ka in Naj prostovoljski razred občine Postojnav letu 2016

Objavljeno: 7.4.2017
Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj mladega prostovoljca oz. prostovoljko in Naj prostovoljski razred občine Postojna v letu 2016. Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. Več o tem...

Podprite nas na izboru "EU projekt, moj projekt 2017"

Objavljeno: 15.3.2017
Vabimo vas, da nas na natečaju "EU projekt, moj projekt 2017" podprete in glasujete za BOREO pod zaporedno številko 53. Glasovanje poteka do 8. maja, glasujete pa lahko vsak dan. Za podporo se vam prav lepo zahvaljujemo! Več o tem...

Evropske solidarnostne enote: začenja se povezovanje mladih z organizacijami

Objavljeno: 1.3.2017
Akreditirane organizacije, ki bodo zagotavljale delovno prakso na področju solidarnostnih dejavnosti, lahko sedaj s pomočjo podatkovne baze poiščejo potencialne zaposlene, pripravnike ali prostovoljce za izvajanje svojih projektov. Več o tem...

Aktualni predlogi predpisov v javni razpravi

Objavljeno: 10.2.2017
Vabimo vas, da spremljate predpise v javni razpravi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih 24 javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete na spletni strani CNVOS. Več o tem...

Priročnik Financiranje NVO na lokalni ravni

Objavljeno: 13.11.2015
Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij. Več o tem...

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.