Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018

Objavljeno: 19.3.2018

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja razpis, katerega cilj je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.
Vrednost razpisa je 1.700.000,00 €.

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Več o tem...

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in vladavine prava v Senegalu

Objavljeno: 19.3.2018

EuropeAid razpisuje javni razpis v vrednosti 2.100.000 EUR (sklop 1: 300 000 EUR, sklop 2: 800 000 EUR, sklop 3: 400 000 EUR, sklop 4: 600 000 EUR). V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.
Trajanje projekta je od 18 do 36 mesecev. Več o tem...

Sopotniki iščejo prostovoljce

Objavljeno: 22.2.2018

S 1.03.2018 Sopotniki začenjajo svojo pot tudi v Postojni. Iščejo zaupanja vredne prostovoljce, ki se bodo pridružili zanesljivi ekipi Sopotnikov ter s tem omogočili lažji dostop starejšim v mesto. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programa športa za leto 2018 v Občini Bloke

Rok: 20.3.2018

Občina Bloke objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programa športa za leto 2018 v Občini Bloke.

3. poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom

Rok: 19.4.2018

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom objavlja 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2018

Rok: 15.12.2018

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka