Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Operacija je sofinancirana v okviru operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Novice

Vabimo vas k sodelovanju!

Objavljeno: 11.5.2016

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete. Zato vas v regijskem stičišču vabimo, da se prijavite v izbor organizacij, s katerimi bomo poglobljeno delali in reševali izzive v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo. www.boreo.si/aktivnosti/javno-povabilo-nevladnim-organizacijam-v-izbor-nvo-s-potencialom/javno-povabilo Več o tem...

Priročnik Financiranje NVO na lokalni ravni

Objavljeno: 13.11.2015

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij. www.boreo.si/podpora/orodja-za-nvo/prirocnik-financiranje-nvo-na-lokalni-ravni Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017

Rok: 3.6.2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016

Rok: 10.6.2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest ter arhitekture in graditve. Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

Rok: 31.8.2016

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2015 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2016. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.