Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Natečaj Naj mladi prostovolj/ec/ka in Naj prostovoljski razred občine Postojnav letu 2016

Objavljeno: 7.4.2017

Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj mladega prostovoljca oz. prostovoljko in Naj prostovoljski razred občine Postojna v letu 2016. Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. Več o tem...

Podprite nas na izboru "EU projekt, moj projekt 2017"

Objavljeno: 15.3.2017

Vabimo vas, da nas na natečaju "EU projekt, moj projekt 2017" podprete in glasujete za BOREO pod zaporedno številko 53. Glasovanje poteka do 8. maja, glasujete pa lahko vsak dan. Za podporo se vam prav lepo zahvaljujemo! Več o tem...

Evropske solidarnostne enote: začenja se povezovanje mladih z organizacijami

Objavljeno: 1.3.2017

Akreditirane organizacije, ki bodo zagotavljale delovno prakso na področju solidarnostnih dejavnosti, lahko sedaj s pomočjo podatkovne baze poiščejo potencialne zaposlene, pripravnike ali prostovoljce za izvajanje svojih projektov. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni natečaj - Naj prostovoljski razred v letu 2016

Rok: 29.4.2017

Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj prostovoljski razred občine Postojna v letu 2016. Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.

Javni natečaj za "Naj mladega prostovoljca / prostovoljko Občine Postojna" za leto 2016

Rok: 29.4.2017

Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj mladega prostovoljca/prostovoljko v letu 2016. Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.

Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Postojna v letu 2017

Rok: 3.5.2017

Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na območju občine Postojna v letu 2017.