Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Bodite dobrodelni, podarite 0,5 % dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji

Objavljeno: 6.12.2016

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Več o tem...

Seminarji za razpis Erasmus +

Objavljeno: 22.11.2016

V sklopu razpisa programa Erasmus+ 2017 CMEPIUS načrtuje vrsto dogodkov za pomoč pri prijavi projektnih aktivnosti. Seminarji bodo izvedeni posebej za prijavo na projekte učne mobilnosti (KA1) in posebej za prijavo na strateška partnerstva (KA2) ter razdeljeni po posameznih nivojih izobraževanja (šolski sektor, visokošolsko izobraževanje, PIU ter izobraževanje odraslih). Več o tem...

Boreo kolektivni član LAS med Snežnikom in Nanosom

Objavljeno: 7.11.2016

S članstvom v Boreu, regijskem stičišču za NVO pridobite ne le pomoč pri delovanju vaše nevladne organizacije temveč tudi brezplačno članstvo v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Boreo je s pristopom in plačilom članarine v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom omogočil vsem svojim članom članstvo v LAS-u. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017

Rok: 16.12.2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2017, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov

Rok: 21.12.2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, iz sredstev državnega proračuna za leto 2017.

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v letu 2016

Rok: 23.12.2016

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka.