Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

15. razpis GZS OZ Postojna za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji za leto 2017

Objavljeno: 17.2.2017

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Postojna nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Več o tem...

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016

Objavljeno: 13.2.2017

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016.
Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2016 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.
Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije.
Rok za oddajo prijav je 28. marec 2017, do 12. ure. Več o tem...

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2017

Objavljeno: 25.1.2017

Občina Postojna je objavila razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2017 Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2017

Rok: 24.2.2017

Razpis je namenjen predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja drugih programov, mladih, turizma, sociale, humanitarnosti in zdravstva ter ljubiteljske kulture v občini Postojna za leto 2017.

Javni razpis - sofinanciranje programov športa v letu 2017

Rok: 28.2.2017

Vabljeni k prijavi na razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Loška dolina.

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Rok: 1.3.2017

Približuje se naslednji rok prijave na razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo. Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške kulture v Sloveniji. Vsako leto se lahko na razpis prijavite v dveh prijavnih rokih: do 1. marca in 1. avgusta.