Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Crowdfunding za nevladnike

Objavljeno: 22.5.2018

Crowdfunding (oz. množično financiranje) je v zadnjih letih postal nadvse popularen način za zbiranje sredstev za zagon najrazličnejših projektov, tudi kar nekaj nevladniških. Več o tem...

Večina nevladnih organizacij na varovanje osebnih podatkov še ni pripravljena

Objavljeno: 14.5.2018

Pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah se veliko dela. Vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, ugotavlja, da je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju. Več o tem...

V javno razpravo danih 8 novih predlogov predpisov, skupaj odprtih 22 javnih razprav

Objavljeno: 14.5.2018

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom za doniranje hrane

Rok: 24.5.2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranja nakupa tehnične opreme posrednikom za doniranje hrane.

Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Rok: 7.6.2018

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev. Izbranih bo približno 25 projektov. Ti projekti morajo vključevati lokalne športne organizacije in vire usmerjati v dejavnosti, pri katerih sodelujejo moški in ženske ter vključujejo begunce, zlasti mlade (do 30 let), v mešane športne dejavnosti.

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Rok: 18.6.2018

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.