Nevladne organizacije in lokalne volitve 2018

ŠOLA ZA ŽUPANE

  • IZOBRAŽUJE
  • OZAVEŠČA O PROBLEMIH/POTREBAH SKUPNOSTI
  • DVIGUJE ZAVEDANJE O DELOVANJU NEVLADNIH ORGANIZACIJ


Dan Šole za župane

– potekal bo 1. OKTOBRA 2018

- je osrednji dogodek.

- Je dan, ko se srečajo vsi potencialni kandidati za župane in pokažejo svojim volivcem, da si želijo s sodelovanjem in povezovanjem delati za dobro lokalne skupnosti.

Osrednji namen Dneva Šole za župane je priprava 2-stranskih programov sodelovanja občin in nevladnih organizacij.
Ni namen izpostavljanje boljših in slabših članov, temveč vse opremiti z znanjem in veščinami za boljši jutri ter odpirati vrata sodelovanja in povezovanja vseh v skupnosti.

Kaj se »učimo« v šoli za župane?
- Katera so ključna področja, za katera mora odgovoren župan skrbeti?

- Kako skrbeti za skupnost?

- Kako biti odgovoren član skupnosti?

- Kako odgovorno skrbeti za tiste, ki potrebujejo pomoč?

Kako se »učimo« v šoli za župane?
Skupno delo NVO in kandidatov za župane ter predstavitev primerov dobrih praks nevladnih organizacij iz lokalnega okolja.

Namen šole za župane:

Promoviranje pozitivnih zgodb (v kampanji, v medijih …) in aktivno vključevanje vse bolj pasivnega volilnega telesa. 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.