Regijsko stičišče BOREO

 

V regijskem stičišču BOREO omogočamo organizacijam in posameznikom dejavno udeležbo v razvoju družbe, regije in lokalnega prostora. Naš cilj je aktivno in uspešno delovati na področju zagovorništva, razvoja in izobraževanja nevladnega sektorja v regiji.

 

V sklopu zagovorništva nevladnega sektorja in razvoja lokalne družbe smo vplivali na vzpostavitev participativnega proračuna v občini Postojna. Dobro prakso poskušamo prenesti tudi na druge občine v regiji.

 

Aktivno državljanstvo mladih kot prvi v Sloveniji vzpostavljamo skozi Otroški občinski svet. Na sejah OOS, ki je replika pravega, mladi podajajo konstruktivne predloge županu in občinski upravi.

 

V Boreu smo pobudnik prenosa nekaterih javnih storitev na nevladni sektor, to smo dosegli z vzpostavitvijo LAS-a za preprečevanje zasvojenosti, ki ga koordinira nevladna organizacija. Izvajamo številne zagovorniške akcije: PO-stoj-na živi ulici, otrokom prijazno Unicefovo mesto, PO-stoj-na živi ulici z mladimi, Šolo za župane (skupna akcija stičišč) …, s katerimi krepimo prepoznavnost nevladnega sektorja v Primorsko-notranjski regiji. Skozi zagovorniške akcije smo dosegli  spremembe meril in kriterijev na občinskih razpisih v večini občin znotraj regije.  Zaposleni na Boreu smo člani številnih odborov (Regijski razvojni svet, svet CSD, Lista za mlade ...), kjer aktivno sodelujemo z namenom izboljšanja pogojev za delovanje NVO.

 

V program NVO s potencialom vključujemo 11 organizacij. NVO v regiji so pod okriljem našega stičišča medsebojno povezane, usklajene in usposobljene za procese učinkovitega civilnega dialoga z lokalnimi odločevalci. V okviru Šole za NVO organiziramo številna izobraževanja na različnih področjih, ki koristijo regionalnim nevladnim organizacijam. Čimveč NVO želimo usposobiti za zagovorniške aktivnosti, boljšo prepoznavnost, transparentnost in aktivno vključevanje v okolje.

 

Tudi v prihodnje bomo delovali v okviru že vzpostavljenih partnerstev z lokalno skupnostjo (občine v regiji), javnimi zavodi (osnovne in srednje šole, vrtci, Zavod Znanje, knjižnice), nevladnimi organizacijami (Športna zveza, Zavod Oron), saj smo prepričani, da je sodelovanje ključ do boljše družbe za vse.

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.