Aktualno

ZZZS obvešča: Kako ravnati v primerih poškodbe ali bolezni delavca

Objavljeno: 17.6.2024
NVO, ki zaposlujete delavce, ste verjetno v zadnjem tednu prejele elektronsko sporočilo ZZZS, v katerem podaja usmeritve glede ravnanja v primeru poškodb pri delu, obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela. ZZZS vas naproša, da o vsebini sporočila obvestite vse svoje zaposlene. Več o tem...

Znani so predstavniki NVO in njihovi namestniki v Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Objavljeno: 15.6.2024
Zaključil se je postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Za predstavnike nevladnih organizacij so imenovani Kristina Cigler, Goran Forbici, Blaž Perko in Inga Remeta, za njihove namestnike pa Breda Krašna, Jure Lesjak, Sara Ahlin Doljak in Tanja Ploj. Več o tem...

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024

Objavljeno: 7.6.2024
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev. Več o tem...

Raziskava o potencialu nevladnih organizacij za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti

Objavljeno: 28.5.2024
CNVOS je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za socialno delo in Fakulteto za upravo med oktobrom 2022 in novembrom 2023 izvedel raziskavo z naslovom Potencial nevladnih organizacij za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti. Več o tem...

Vabilo na usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Objavljeno: 21.5.2024
Umanotera in Focus vabita na Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Več o tem...
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.