Aktualno

CNVOS Išče predstavnika NVO za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027

Objavljeno: 13.2.2024
CNVOS razpisuje postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnik) nevladnih organizacij, ki delujejo na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027. Rok za prijavo je 27. februar 2024 do 15. ure. Več o tem...

Čas je za oddajo letnih poročil za zavode in ustanove

Objavljeno: 2.2.2024
Zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije morate do četrtka, 29. februarja 2024, oddati letna poročila. Prav tako morate do 31. marca na FURS oddati tudi davčni obračun. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morate hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2023. Več o tem...

Višja minimalna plača v letu 2024

Objavljeno: 2.2.2024
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 6/24 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača v letu 2024 za polni delovni čas znaša 1.253,90 evra in je za 50,54 evra višja kot v letu 2023. Več o tem...

Javni natečaji za izbiro naj mladih prostovoljcev za obdobje 2022-2023

Objavljeno: 1.2.2024
Občina Postojna vabi posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije, da predlagajo posameznice, posameznike ali skupino posameznikov, ki so v obdobju 2022 - 2023 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. Več o tem...

Razpis za podelitev priznanj Občine Pivka

Objavljeno: 8.1.2024
Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Pivka (Ur. l. RS št. 116/2008, 95/2009 in 39/2018) Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka objavlja Razpis za podelitev priznanj Občine Pivka. Več o tem...

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite in spodbujanja pravic otrok za leto 2024

Objavljeno: 20.11.2023
EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok, vključno s pravico do participacije, za leto 2024. Več o tem...
Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.