Aktualno

Rok za oddajo letnih poročil za nevladne organizacije letos ostaja nespremenjen

Objavljeno: 15.3.2023
Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja 2023. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2022. Več o tem...

IMPACT4VALUES – prvi javni razpis za nevladne organizacije predvidoma že konec marca

Objavljeno: 6.3.2023
CNVOS je bil skupaj s hrvaškima organizacijama, ustanovama Slagalica in Solidarna, uspešen na javnem razpisu Evropske komisije. Nastal je več kot 4-milijonski program Impact4values, v okviru katerega bodo preko javnih razpisov nevladnim organizacijam v Sloveniji in na Hrvaškem razdelili več kot 2 milijona evrov in izvedli široko paleto različnih usposabljanj. Več o tem...

Obisk dobrih praks ponovne uporabe

Objavljeno: 2.3.2023
V ponedeljek, 27. 2., na mednarodni dan nevladnih organizacij, smo na študijski obisk dobrih praks odpeljali predstavnike občin, komunalnih podjetij in nevladnikov naše regije. Naša pot nas je najprej zanesla na Komunalno podjetje Vrhnika, kjer so nam predstavili marsikaj. Več o tem...

Nagrade in priznanja na področju prostovoljstva

Objavljeno: 20.2.2023
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022. Več o tem...

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2023

Objavljeno: 14.2.2023
Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2023. Več o tem...

Skrajni čas, da zavodi uskladijo svoje akte z Zakonom o nevladnih organizacijah

Objavljeno: 13.2.2023
Skoraj pet let od uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah veliko (zasebnih) zavodov svojih aktov o ustanovitvi še vedno ni uskladilo z zakonom. V razpisih za financiranje NVO, ki jih izvajamo skupaj s partnerji, smo v CNVOS po vzoru ministrskih javnih razpisov statutarne pomanjkljivosti doslej tolerirali (prijavitelji so lahko podpisali izjavo, da bodo akt uskladili z ZNOrg ob prvi naslednji spremembi akta). V naših novih razpisih za NVO, od marca naprej, pa bomo izpolnjevanje pogojev, ali je organizacija statutarno NVO ali ne, preverjali v celoti. Več o tem...

Pridružite se regijski mreži NVO!

Objavljeno: 6.2.2023
Mreženje in povezovanje nevladnih organizacij v okviru občin in regije je ključno za izboljšanje pogojev za delovanje NVO, učinkovitejšo komunikacijo z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti in doseganje sprememb v družbenem življenju. Več o tem...

Transparentna, dostopna in vključujoča občina

Objavljeno: 22.12.2022
Na voljo je brazplačni pririočnik z naslovom Transparentna, dostopna in vključujoča občina. Več o tem...
Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.