Aktualno

Posnetek informativne delavnice za ACF razpis že dostopen

Objavljeno: 28.11.2022
Posnetek delavnice in ostala gradiva so dostopni na spletni strani: https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-srednje-in-velike-projekte/ Na delavnici so podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja ter upravičene stroške. Več o tem...

Šola za župane v Primorsko-notranjski regiji

Objavljeno: 17.11.2022
V okviru pobude Šola za župane smo v oktobru v naši regiji pripravili dva dogodka. V Pivko smo povabili predstavnike občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, v Cerknico pa občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Več o tem...

Zaposlenim pri izvajalcih namestitvenih socialnovarstvenih programov pripada »covid dodatek«

Objavljeno: 14.11.2022
Od 8. novembra 2022 velja Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki podaljšuje nekatere že sprejete interventne ukrepe na področju omejevanja posledic koronavirusne bolezni. Več o tem...

Končno smo ga dočakali – nov razpis Programa ACF v Sloveniji

Objavljeno: 14.11.2022
Ker je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko donatorjem prijazno predlagala, da se sredstva, ki so še na voljo v okviru Finančnega mehanizma EGP, prerazporedijo na Program ACF, je objavljen prvi izmed dveh načrtovanih razpisov. Javni razpis za srednje projekte v vrednosti 421.300 evrov je odprt od 14. 11. 2022. Več o tem...

Od letos neobdavčene donacije podjetij do 1 % dobička

Objavljeno: 20.2.2022
Konec oktobra 2021 je bila sprejeta sprememba ZDDPO (zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb), ki rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav. Tako se v letu 2022 povečuje olajšava za donacije iz 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja. Več o tem...

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.