Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

Posnetek informativne delavnice za ACF razpis že dostopen

Objavljeno: 28.11.2022

Posnetek delavnice in ostala gradiva so dostopni na spletni strani: https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-srednje-in-velike-projekte/
Na delavnici so podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja ter upravičene stroške. Več o tem...

Šola za župane v Primorsko-notranjski regiji

Objavljeno: 17.11.2022

V okviru pobude Šola za župane smo v oktobru v naši regiji pripravili dva dogodka. V Pivko smo povabili predstavnike občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, v Cerknico pa občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Več o tem...

Zaposlenim pri izvajalcih namestitvenih socialnovarstvenih programov pripada »covid dodatek«

Objavljeno: 14.11.2022

Od 8. novembra 2022 velja Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki podaljšuje nekatere že sprejete interventne ukrepe na področju omejevanja posledic koronavirusne bolezni. Več o tem...

Razpisi

Mikro projekti oz. “hitri odzivi”

Rok: 1.12.2022

Podpora civilni družbi je ključna prioriteta finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostorain Norveške 2014–2021, financiranih s strani Islandije, Lihtenštajna in Norveške, katerih namen je prispevati k zmanjšanju družbenih in ekonomskih neenakosti v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti bilateralna sodelovanja med državami donatoricami in državami upravičenkami. Sklada sodelujeta s 15 državami članicami EU, med katerimi je tudi Slovenija.

Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij

Rok: 7.12.2022

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Preko razpisa bo sofinanciranih predvidoma 35 delovnih mest za mentorje oziroma koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. Z javnim razpisom bomo prispevali k razvoju prostovoljskih organizacij ter kreiranju novih prostovoljskih programov v okolju oziroma skupnosti. simbolična ilustracija srca, znotraj katerega so raznobarvne dlani

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2023

Rok: 12.12.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2023. Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.