Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

Novice

Objavljen je seznam upravičencev do donacij za leto 2022

Objavljeno: 3.10.2022

Vlada RS je 30. septembra objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022. Na seznamu so vse nevladne organizacije, ki so do 31. decembra 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2022. Na seznamu je 5.999 nevladnih organizacij. Več o tem...

Predstavitev kandidatov za predsednika republike nevladnim organizacijam

Objavljeno: 3.10.2022

Ker so se nekateri kandidati za predsednika republike obrnili na CNVOS z željo po srečanju in predstavitvi svojih kandidatur nevladnim organizacijam, bodo v CNVOS v skladu s svojo politiko promoviranja aktivne civilne družbe v prihodnjih tednih organizirali srečanja z vsemi kandidati, ki bodo to želeli. Več o tem...

Šola za župane

Objavljeno: 22.9.2022

Pobuda Šola za župane je namenjena vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinske svetnike na lokalnih volitvah 2022 in vsem nevladnim organizacijam v regiji.
V sodelovanju 12 regijskih stičišč bo Šola za župane v mesecu oktobru potekala po vsej Sloveniji. Več o tem...

Dogodki

Razpisi

Ustvarjalna Evropa: Podpora pri vzpostavitvi ene krovne organizacije za znak evropske dediščine

Rok: 5.10.2022

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen podpori pri vzpostavitvi ene krovne organizacije za znak evropske dediščine, ki bo zagotavljala podporo in usposabljanja ter vzpodbujala mreženje, sodelovanje ter priložnosti med deležniki znaka evropske dediščine (CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL).

Javni razpis za sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 2025

Rok: 10.10.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 2025. Svetovanje in aktivnosti so namenjene usmerjanju izključenih skupin prebivalstva v zdravstveni sistem in zdrav način življenja, posebna skrb je namenjena podpori tistim programom, ki znotraj zdravstvenega sistema manjkajo ali pa jih pokrivajo pro bono ambulante.

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2022: Šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi

Rok: 12.10.2022

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi« (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET). Projekti morajo krepiti aktivno vlogo športa na področju spodbujanja trajnostnega in zelenega ravnanja.