Nacionalni razpisi

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vrednost: 226.595 EUR
Datum objave: 16.10.2023
Razpisni rok: 31.7.2024
E-pošta: aktrp@gov.si
Telefon: 01 580 77 92
  Povezava do razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči 1. marca 2024 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure.

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.