Lokalna partnerstva

Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). Predstavniki vseh treh sektorjev skupaj najdejo probleme, ki jih bodo reševali, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot partnerji za rešitev problema.

Načelo partnerstva je glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in političnih izzivov. Poseben poudarek se lokalnim partnerstvom daje tudi v prihodnji evropski finančni perspektivi. Zato bomo  regionalno stičišče že sedaj pilotno začeli združevati različne partnerje, s čimer se ne bodo le hitreje reševali do sedaj nedotaknjeni problemi ali problemi, s katerimi so se ukvarjali vsi, ne da bi vedeli drug za drugega, ampak se bodo predstavniki različnih sektorjev že sedaj navajali na skupno delo, kar jih bo bolje pripravilo na črpanje sredstev prihodnje finančne perspektive.

Regionalna stičišča gradimo svojo strateško vlogo na povezovanju vseh 3 sektorjev. Če smo se v preteklosti bolj ukvarjali z dvostranskim sodelovanjem NVO – občina in NVO – gospodarstvo, bomo v naslednji letih to sodelovanje nadgradili – gradili bomo lokalna partnerstva.

Z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev bomo konkretno pokazali, da se lahko s skupnim sodelovanjem vseh problemi rešijo racionalneje in učinkoviteje. Prav tako pa bodo predstavniki ostalih dveh sektorjev na konkretnih primerih spoznali »uporabno vrednost« NVO, s čimer se bo večala prepoznavnost sektorja. Z izvedeno skupno akcijo bomo pridobili praktične izkušnje o vzpostavitvi in delovanju lokalnih partnerstev, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjem delu v lokalni skupnosti.

Cilj akcije:

  • Promovirati lokalna partnerstva kot model reševanja konkretnih problemov lokalne skupnosti,
  • osveščati javni in zasebni sektor o pomenu NVO,
  • in vzpostaviti vsaj eno pilotno lokalno partnerstvo v regiji.

Pri vzpostavljanju in delovanju lokalnih partnerstev bo regionalno stičišče igralo vlogo facilitatorja, ki bo izbiral in povezoval ključne deležnike, jim pomagal identificirati probleme ter določiti potrebne aktivnosti za njihovo rešitev, promoviral lokalno partnerstvo in skrbel za njegovo uspešno izvedbo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.