Aktualno

Podprite nas na izboru "EU projekt, moj projekt 2017"

15. marec 2017

Povezava do vira: www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017

Vabimo vas, da nas na natečaju "EU projekt, moj projekt 2017" podprete in glasujete za BOREO pod zaporedno številko 53. Glasovanje poteka do 8. maja, glasujete pa lahko vsak dan. Za podporo se vam prav lepo zahvaljujemo!

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.