Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2017

Predmet razpisa: Občina Cerknica zbira vloge za sofinanciranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v Cerknici
Naročnik: Občina Cerknica
Datum objave: 3.2.2017
Razpisni rok: 24.3.2017
Kontakt: Tamara Klepac Sterle
E-pošta: tamara.sterle@cerknica.si
  Povezava do razpisa

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.