Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Objavljen nov natečaj Naredimo drugače!

Objavljeno: 16.10.2018

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov. Več o tem...

Preverite, ali ste na novem seznamu upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine

Objavljeno: 11.6.2018

Nevladne organizacije obveščamo, da je vlada preteklo sredo potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2018. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2017 Več o tem...

Sprejet Zakon o nevladnih organizacijah

Objavljeno: 23.3.2018

Parlament je sprejel Zakon o nevladnih organizacijah. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Četrti rok za prijave na Javni razpis programa sodelovanja Interreg v-a Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Rok: 28.11.2018

Iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščajo, da je objavljen četrti rok za prijave na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 v vrednosti 2.300.000,00 EUR.

Justice: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru politike EU na področju drog

Rok: 5.12.2018

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru politike EU na področju drog za leto 2018.

Četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja območje Alp v programskem obdobju 2014-2020

Rok: 12.12.2018

Objavljen je četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020, kjer je na voljo približno 25 milijonov evrov. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tudi tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4.