Posveti

Vabilo na posvet »Mladi s posebnimi potrebami – možnosti, priložnosti, izzivi in pasti Povezovanje šolskega sistema in trga dela«

10. oktober 2019 ob 11.00, Trg padlih borcev 5 (sejna dvorana)

Zavod Šentprima v sodeloavnju z Občino Postojna vas prijazno vabi, da se jim pridružite na posvetu. Namen posveta je povezati vse akterje s področja dela z mladimi s posebnimi potrebami. Veseli bomo delitve vaših izkušenj na področju dela z mladostniki s posebnimi potrebami in vaših predlogov glede možnosti sodelovanja. Okrogla miza je namenjena vsem, ki izvajajo določene storitve z mladimi s posebnimi potrebami v okviru Notranjsko-primorske regije.

Spoštovani!


V imenu zavoda Šentprima, izvajalca projekta Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, na območju Postojne, vas vljudno vabim k aktivnemu sodelovanju na posvetu, ki ga 10. 10. 2019, organiziramo skupaj z občino Postojna.
Projekt, s katerim omogočamo pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu dela, spodbujamo njihovo socialno vključenost, spodbujamo strokovne osebe v izobraževalnih institucijah in starše oziroma skrbnike, za čim bolj zgodnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami, koordinira Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenija. Izvajamo ga vsi koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji in je sofinanciran s strani Republike Slovenija in Evropske unije. V okviru projekta bomo vzpostavili enotno zaposlitveno mrežo za prehod iz šole na trg dela, ter ozaveščali in motivirali delodajalce za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.


S strokovnim delom želimo zapolniti vrzel med zaključkom šolanja in prehodom na trg dela ali pri prehodu med osnovnošolskim, srednješolskim in visokošolskim izobraževanjem. Te spremembe namreč velikokrat prinašajo tudi nove stiske, vprašanja, izzive, s katerimi se mora mladostnik soočati.


Posvet organiziramo z namenom učinkovitega naslavljanja potreb mladostnikov ter še boljšega sodelovanja med vsemi organizacijami in posamezniki, ki jim nudimo podporo ter zagotavljamo možnosti in priložnosti. Menimo, da je prav v občutljivem obdobju odraščanja mladega človeka pomembno, da se vse organizacije in posamezniki, ki delujemo na področju dela z mladostniki, povežemo, delimo izkušnje in ne pozabljamo, da delamo vsi skupaj z mladostnikom za isti cilj. Ta cilj je predvsem mladostnika razumeti in mu stati ob strani v razburkanem obdobju najstništva, v občutljivem obdobju med otroštvom in vstopom v odraslo dobo, v obdobju, ki mu ne moremo reči drugače kot življenje.


Zato bomo hvaležni, če se boste, kot ena izmed ključnih organizacij, odzvali našemu povabilu in skupaj s predstavniki zdravstva, sociale in zaposlovanja, podelili vaše bogate izkušnje na področju dela z mladimi s posebnimi potrebami.
Posvet bo potekal v Postojni (Trg padlih Borcev 5, v sejni sobi nad knjižnico), na Dan duševnega zdravja, 10.10.2019, od 11:00 do 13:00. 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.