Usposabljanja

Komunikacija z mediji

9. februar 2022 ob 17.00, Splet

Novinarji so tisti naporni posamezniki, s katerimi se nam je pogosto težko ukvarjati. Zdi se nam, da za to res nimamo časa, hkrati pa nam lahko koristijo pri promociji našega dela. Na delavnici boste novinarje in medije spoznali v novi luči. Ne glede na to s čim se ukvarjate, zagotovo se boste slej ko prej znašli pred televizijsko kamero ali radijskim mikrofonom. Nastopanje v medijih se zaradi specifičnih lastnosti oddaj in medijev kot takih nekoliko razlikuje od klasičnega ‘javnega nastopanja’ in četudi ste tega vešči, morda potrebujete še kako dodatno znanje za nastopanje pred novinarji.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Če želite biti pripravljeni, ko na vrata potrkajo lokalni ali nacionalni mediji, spoznajte delo novinarjev, njihov način razmišljanja in posebnosti njihovega dela. Na delavnici bomo spregovorili o zakonitostih medijev, urniku novinarjev in zahtevam, ki jim morajo slediti. Na konkretnih primerih si bomo pogledali razlike v vsebini in obliki med spletnimi, radijskimi, televizijskimi in pisnimi prispevki ter skupaj sestavili primer odlične izjave za javnost.

Preizkusili bomo vaje in tehnike za ozaveščanje govorice telesa, s katerimi boste tudi vi postali bolj samozavestni in prepričljivi pri vsakem nastopu, predstavitvi ali zahtevnem pogovoru z novinarjem, spoznali boste nekaj odličnih retoričnih orodij, s katerimi lahko obvladate tudi najtežja vprašanja, osvojili pa bomo tudi tehnike za ozaveščanje mašil, nadziranje živčnih tikov in primerno govorico telesa.

Z delavnice boste odšli z boljšim razumevanjem novinarjev in medijev ter veliko konkretnimi orodji, ki vam bodo z njimi v vsakem trenutku pomagala komunicirati samozavestneje in prepričljivejše. Delavnico bo izvajala Vesna Sodnik.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.