Aktualno

Nevladne organizacije upravičene do 1% dohodnine

4. januar 2021

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2702/nevladne-organizacije-upravicene-do-1-dohodnine/

Nevladne organizacije bodo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.

Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine bodo nevladne organizacije upravičene že za odmerno leto 2020. To pomeni, da bodo nevladne organizacije lahko povišanja donacij deležne že pri nakazilu v letu 2021. 

Do višjega nakazila donacije v letu 2021 (torej za leto 2020) so upravičene vse nevladne organizacije, uvrščene na Seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Seznam je bil prvič objavljen 9. oktobra 2020, 30. decembra 2020 pa je Vlada RS izdala sklep o dopolnitvi seznama.  Do 15. aprila 2021 bo Vlada RS še enkrat določila dopolnitev Seznama upravičencev do donacij za leto 2020.  Za leto 2020 in 2021 je po novem izjemoma določeno, da se na Seznam upravičencev do donacij za posamezno leto uvrstijo tudi:

    za leto 2020 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter
    za leto 2021 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

To pomeni, da bodo do donacij za leto 2020 (izplačanih v letu 2021) upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki bodo status organizacije v javnem interesu pridobile vsaj do 31. marca 2021 (na primer šele februarja 2021) pod pogojem, da je nevladna organizacija obstajala vsaj od 31. decembra 2019 in je vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Te nevladne organizacije bodo na Seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrščene naknadno. 

Četudi se odstotek namenjene dohodnine povečuje, obrazca za namenitev dohodnine ni potrebno ponovno izpolnjevati, saj se bodo namenjeni odstotki avtomatsko podvojili – glede na že podane izjave zavezancev. Za leto 2020 tudi izjemoma velja, da bodo donacije iz dohodnine za leto 2020 izplačane na podlagi zahtevkov zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja 2021, kot določa spremenjena Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije. To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, da vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega. Če je do sedaj veljalo, da se lahko donacija nameni le petim organizacijam, po novem to ne velja več. Zavezanci bodo lahko določili do največ 10 organizacij, pri čemer morajo vsaki nameniti najmanj 0,1 odstotek dohodnine.

Pomembno! Vaši člani in podporniki se za donacijo dela dohodnine za leto 2020 lahko odločijo še do 31. maja 2021. Postopek jim lahko olajša naša 0,5 aplikacija – s starim imenom, a vedno aktualno vsebino.

Spremenil pa se je tudi rok za nakazilo donacij nevladnim orgnizacijam. Tako po novem  velja, da bo FURS zbrane zneske donacij nakazal nevladni organizaciji do 30. septembra oziroma do 31. januarja v letu, ki sledi odmernemu letu za dohodnino.

 

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.