Aktualno

Šola za župane v Primorsko-notranjski regiji

17. november 2022

V okviru pobude Šola za župane smo v oktobru v naši regiji pripravili dva dogodka. V Pivko smo povabili predstavnike občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, v Cerknico pa občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Z dogodkoma smo želeli kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinski svet predstaviti delovanje nevladnih organizacij, izzive, s katerimi se srečujejo, in primere dobrih praks. Izpostavili smo teme, ki so jih v odgovorih na vprašalnik predlagale nevladne organizacije iz naše regije. Glavne teme so bile varstvo okolja, mladi in vključevanje NVO. Na dogodku v Pivki smo se še posebej posvetili pomembnosti vzpostavitvi centra ponovne uporabe regiji, prilagoditvam razpisov strategijam občin in možnosti uvedbe participativnega proračuna, namenjenega posebej mladim. V Cerknici pa smo se na področju mladih posvetili posebej možnostim vzpostavitve podjetniškega inkubatorja, na področju okolja se je pokazala potreba po več komunikacije med občinami, stroko in nevladnimi organizacijami, izpostavili pa smo tudi pomanjkanje strategij in njihove implementacije.

Razprava je potekala v sodelovalnem in spodbudnem okolju, tudi izmenjava dobrih praks se je izkazala kot zelo produktivna. Veseli smo, da kandidati v svojo predvolilno komunikacijo vključujejo teme in ugotovitve naših dogodkov, ki smo jih pripravili v sklopu letošnje Šole za župane.

Srečanja z nevladniki so se udeležili Dr. Gregor Kovačič, kandidat za župana v Ilirski Bistrici, Robert Smrdelj, kandidat za župana v Pivki, Damjana Škrlj, kandidatka za županjo v Cerknici, Domen Petan, kandidat za župana v Cerknici, in Aleksander Lavrič Pregelj, kandidat za župana na Blokah. Poleg županskih kandidatov so se na naše vabilo odzvale tudi kandidatke in kandidati za občinske svetnike Dragica Jaksetič, Alexandra Gregorc, Jana Gržinič in Ernest Margon.

 

 

 


 

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.