Aktualno

Pridružite se regijski mreži NVO!

6. februar 2023

Povezava do vira: https://www.boreo.si/pristopna

Mreženje in povezovanje nevladnih organizacij v okviru občin in regije je ključno za izboljšanje pogojev za delovanje NVO, učinkovitejšo komunikacijo z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti in doseganje sprememb v družbenem življenju.

Zato smo se v Regijskem stičišču nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO odločili vzpostaviti Regijsko mrežo nevladnih organizacij, v katero se lahko nevladne organizacije vključite na prostovoljni osnovi in brez obveznosti.
Vzpostavitev Mreže temelji na prostovoljnem pristopu NVO k mreži, ki bo organizacije povezovala najprej na nivoju občin, prek izbranih predstavnikov lokalnih mrež pa tudi na nivoju regije.

Z aktivnostmi v sklopu Mreže bomo pričeli v drugi polovici marca. Vsi prijavljeni boste seveda prejeli vabilo na prvo srečanje, kjer se bomo dogovorili, kako bomo delovanje Mreže peljali dalje. Članstvo v Mreži ni zaključeno, tako da se lahko nove organizacije z izpolnjeno prijavnico (https://www.boreo.si/pristopna) priključite tudi kasneje.

Glavni razlog za vzpostavitev mreže je opažanje, da se NVO v regiji premalo povezujejo med sabo, v pogovorih z občinami (in sicer) delujejo samostojno, nepovezano in posamezne interese zagovarjajo relativno neučinkovito, četudi gre morebiti za širše potrebe nevladniške scene. Pogosto so zaradi tega organizacije pri teh aktivnostih brez potrebe tudi neuspešne.

Glavni cilji vzpostavitve mreže so:
• vzpostavitev učinkovitega načina komunikacije in sodelovanja med NVO;
• vzpostavitev osnove za skupno sodelovanje NVO v prihodnosti;
• spremljanje potreb in uveljavljanje pobud NVO;
• učinkovito posredovanje informacij o dejavnostih NVO širši javnosti in med organizacijami;
• redno informiranje članov mreže o priložnostih, razpisih …;
• izboljšanje dostopa NVO do lokalnih skupnosti, institucij države in drugih subjektov;
• vzpostavitev skupnega mehanizma zagovorništva NVO na lokalni ravni.

Mreža se vzpostavlja od spodaj navzgor, najprej na nivoju posameznih občin v regiji, potem pa še kot regijska mreža, v kateri sodelujejo predstavniki posameznih lokalnih mrež.
Član mreže lahko postane vsaka nevladna organizacija s sedežem v Primorsko-notranjski regiji.

Za pristop k mreži izpolnite pristopno izjavo, v kateri vas naprošamo za aktualne podatke za vzpostavitev učinkovite komunikacije. Prosimo vas, da nam posredujete kontaktne naslove, ki jih redno spremljate, saj lahko le tako vzpostavimo učinkovit in reden stik.

Prijavnico lahko izpolnite elektronsko na naslovu https://www.boreo.si/pristopna, pri čemer se izjava upošteva, ko podpis potrdite v prejetem e-poštnem sporočilu, ki ga boste prejeli po oddaji spletnega obrazca. Lahko pa nam pišete tudi za natisnjen obrazec, ki ga izpolnite in po pošti na naslov Regijsko stičišče BOREO, Vilharjeva ulica 14, p.p. 126, 6230 Postojna ali skenirano po elektronski pošti na naslov info@boreo.si.

Vabimo vas, da se nam pridružite v mreži NVO Primorsko-notranjske regije. Skupaj smo močnejši!

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.