Aktualno

Ste med upravičenci do donacij iz naslova dela dohodnine za leto 2023?

18. september 2023

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3402/ste-med-upravicenci-do-donacij-iz-naslova-dela-dohodnine-za-leto-2023/

Vlada RS je 15. septembra objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023. Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste do 31. decembra 2022 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter ste bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2023. Na seznamu je 5.978 nevladnih organizacij.

Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če ugotovite, da na seznam niste uvrščene, kljub temu, da pogoje izpolnjujete, o tem obvestite pristojno ministrstvo. Če se vam v zvezi s tem postavljajo vprašanja, lahko pišete na info@cnvos.si.

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine za leto 2023 upošteval zahtevke zavezancev, ki bodo na pristojni finančni urad prispeli najpozneje do 31. decembra 2023. Do takrat imate torej čas, da potencialne donatorje nagovorite, naj odstotek dohodnine namenijo vaši organizaciji.

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

  •     Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1 %). Vlogo je možno oddati samo za organizacijo, ki je na seznamu.
  •     Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.
  •     prek obrazca na CNVOS aplikaciji 1 % dohodnine. Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša naša aplikacija 1 % dohodnine.

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

FURS bo zbrane zneske donacij za leto 2023 upravičenim organizacijam nakazal do 30. septembra 2024.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.