Drugi razpisi

Active Citizens Fund v Sloveniji: Javni razpis za male projekte

Predmet razpisa: V okviru programa Active Citizens Fund v Sloveniji je objavljen Javni razpis za male projekte. Razpis je namenjen manjšim nevladnim organizacijam, ki so imele med letoma 2018 in 2020 povprečne letne prihodke nižje od 50.000 evrov. Večina sredstev razpisa bo namenjena organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.
Naročnik: CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Vrednost: 358.500 EUR
Datum objave: 10.5.2021
Razpisni rok: 12.7.2021
E-pošta: podpora@acfslovenia.si
  Povezava do razpisa

Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  •     Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  •     Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  •     Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  •     Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  •     Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov. 70 % sredstev razpisa bo namenjeno  organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Dobro je vedeti

V pomoč prijaviteljem bodo organizirane različne delavnice in svetovanja. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in svetovanja, ter se glede na to odločite, kam se boste prijavili.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.