Drugi razpisi

Javni razpis Varstvo okolja

Predmet razpisa: BOREO, regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije objavlja Javni razpis s področja Varstva okolja.
Naročnik: Zveza društev Mladinski center Postojna
Vrednost: 6.000 EUR
Datum objave: 21.3.2022
Razpisni rok: 20.4.2022
Kontakt: Tatjana Rant
E-pošta: tatjana.rant@boreo.si
Telefon: 041982781

Z razpisom želimo spodbuditi nevladne organizacije v Primorsko-notranjski statistični regiji k izvajanju projektov varovanja okolja in/ali ozaveščanja o pomembnosti varstva okolja.
Financirali ali sofinancirali bomo 3 projekte s področja varovanja okolja v izvedbi NVO V Primorsko-notranjski statistični regiji, ki zajema občine Postojna, Pivka, Cerknica, Bloke, Loška dolina in Ilirska Bistrica, in s tem spodbuditi lokalno okolje k zavedanju o pomembnosti varstva okolja.

Preko razpisa bomo financirali projekte, ki spodbujajo ali izvajajo:

  • izobraževalne aktivnosti,
  • ozaveščanje prebivalcev,
  • zero waste,
  • ponovno uporabo,
  • varstvo okolja (invazivne rastline, skrb za živali in rastline ...) in
  • druge projekte, ki smiselno prispevajo k varstvu okolja.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na povezavi.

Ostali dokumenti razpisa:

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.