Evropski razpisi

Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih: Podpora urbanim pobudam

Predmet razpisa: Iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost obveščajo, da je v okviru evropskega partnerstva Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih – DUT, ki ga koordinira Zvezno ministrstvo za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije, objavljen nov razpis.
Naročnik: DUT
Datum objave: 8.5.2023
Razpisni rok: 14.6.2023
  Povezava do razpisa

Partnerstvo DUT se osredotoča na tri ključna področja (več o njih si lahko preberete na spletni strani ARRS, ki je slovenski partner v konzorciju):

  •     Krožno gospodarstvo v mestnih okoljih
  •     Energetsko pozitivna okrožja in soseske
  •     15-minutna mesta

Tokratni razpis, naslovljen »Urban Doers«, je namenjen podpori urbanim pobudam oz. njihovim izvajalcem (nevladnim organizacijam, iniciativam, socialnim podjetjem ipd) pri izvajanju njihovih aktivnosti, oblikovanju idej, razširjanju rezulatov, vzpostavljanju novih partnerstev ter povečanju njihovega znanja in zmogljivosti. Podpora vključuje tako finančna sredstva kot tudi aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, združenja, podjetniki… iz držav, ki sodelujejo v partnerstvu DUT – med njimi je tudi Slovenija. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.