Evropski razpisi

Razpis EYF za sofinanciranje projektov v okviru mladinske kampanje za oživitev demokracije 2022

Predmet razpisa: V obdobju od marca do oktobra 2022 bo v vseh državah Sveta Evrope potekala mladinska kampanja za spodbujanje demokracije, ki se bo osredotočala na tri ključna področja: oživitev demokracije, sodelovanje mladih in digitalizacija.
Naročnik: Evropska mladinska fundacija (EYF)
Datum objave: 17.1.2022
Razpisni rok: 16.5.2022
  Povezava do razpisa

V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.

Pomembno: Prijave se lahko oddajo do 16. maja 2022. Ocenjevanje vlog bo potekalo 1. marca in 16. maja.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne mladinske organizacije, ki so registrirane pri EYF. Navodila in pogoje za registracijo najdete tukaj.

Upravičene bodo prijave aktivnosti, ki bodo:

  • organizirane v okviru mladinske kampanje za spodbujanje demokracije 2022,
  • se bodo odvile v eni od držav članic Sveta Evrope
  • se bodo osredotočale na eno od tem kampanje: oživitev demokracije, sodelovanje mladih in digitalizacija,
  • se bodo odvile med marcem in oktobrom 2022 in trajale največ šest mesecev.

Glede drugih pogojev glej spletno stran.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.