Evropski razpisi

Program za konkurenčnost in podjetja COSME: Erasmus za mlade podjetnike

Predmet razpisa: Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) je v okviru programa za konkurenčnost in podjetja (COSME) objavila javni razpis, namenjen sofinanciranju posredniških organizacij, ki bodo izvajale program Erasmus for Young Entrepreneurs na lokalni ravni.
Naročnik: EISMEA – Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja
Vrednost: 40.000.000 EUR
Datum objave: 17.3.2022
Razpisni rok: 8.6.2022
  Povezava do razpisa

Namen programa Erasmus for Young Entrepreneurs je novim podjetnikom iz sodelujočih držav omogočiti bogatenje izkušenj, učenje in mreženje s prakso pri izkušenih podjetnikih v njihovih podjetjih v drugih sodelujočih državah.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so dejavne na področju podpore podjetjem, iz držav članic EU ali drugih držav upravičenk v okviru programa COSME. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi organizacijami iz štirih različnih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.