Evropski razpisi

Digitalna Evropa: Specializirani izobraževalni programi za napredna digitalna znanja in spretnosti na ključnih področjih

Predmet razpisa: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA je v okviru programa za digitalno Evropo (DIGITAL) objavila razpis za sofinanciranje specializiranih izobraževalnih programov za napredna digitalna znanja in spretnosti na ključnih področjih (DIGITAL-2022-SKILLS-03).
Naročnik: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA
Vrednost: 56.000.000 EUR
Datum objave: 3.10.2022
Razpisni rok: 24.1.2023
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi soprijavitelji iz najmanj treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.