Evropski razpisi

Kapitalizacijski razpis v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Predmet razpisa: 24. oktobra 2022 je bil objavljen Kapitalizacijski razpis v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Splošni cilj razpisa je kapitalizacija izkušenj in neposrednih učinkov projektov, ki jih je sofinanciral Program Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 in ki predstavljajo uspešne primere čezmejnega sodelovanja z ustvarjanjem čezmejnih dinamik s pomembnimi rezultati in učinki.
Naročnik: Organ upravljanja programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2021-2027
Datum objave: 28.10.2022
Razpisni rok: 20.12.2022
  Povezava do razpisa

Projektni predlogi morajo temeljiti na projektih, ki jih je sofinanciral Program Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki so vidni skozi oprijemljive rezultate in imajo velik potencial za nadaljnjo uporabo ter širitev na celotno programsko območje.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo javne in zasebne organizacije, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.