Evropski razpisi

Razpis Sveta Evrope za podporo nacionalnim in regionalnim programom izobraževanja za človekove pravice v letu 2023

Predmet razpisa: Svet Evrope je objavil razpis, v okviru katerega lahko mladinske nevladne organizacije in druge NVO pridobijo sredstva v višini do 5.000 evrov za oblikovanje, izvedbo in evalvacijo nacionalnih ali regionalnih programov usposabljanja za trenerje, ki izvajajo izobraževanja za človekove pravice za mlade.
Naročnik: Svet Evrope
Datum objave: 28.11.2022
Razpisni rok: 21.12.2022
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne mladinske organizacije in/ali druge NVO; vladne institucije, ki primarno delujejo na področju človekovih pravic, mladih in/ali izobraževanja; institucije, ki delujejo na področju izobraževanja za človekove pravice. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.