Evropski razpisi

Obzorje Evropa: Razpisi na področju čistega okolja in ničelnega onesnaževanja za leto 2023

Predmet razpisa: ropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), 22. decembra objavila sklop sedmih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov na področju čistega okolja in ničelnega onesnaževanja (HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01) za leto 2023:
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 64.500.000 EUR
Datum objave: 23.12.2022
Razpisni rok: 28.3.2023
  Povezava do razpisa

 

  •     Tackling human and climate change induced pollution in the Arctic - building resilient socio-ecological systems
  •     Strategies to prevent and reduce plastic packaging pollution from the food system
  •     Knowledge and innovative solutions in agriculture for water availability and quality
  •     Integrated assessment and monitoring of emerging pollutants in the marine environment
  •     Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems
  •     Biosensors and user-friendly diagnostic tools for environmental services
  •     Industrial biotechnology approaches for improved sustainability and output of industrial bio-based processes

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate - glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.