Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: - prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti; - izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; - založniški in AV (avdiovizualni) projekti; - organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.
Naročnik: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Vrednost: 258.000 EUR
Datum objave: 2.4.2024
Razpisni rok: 29.4.2024
E-pošta: razpisi@jskd.si
  Povezava do razpisa

Področja dejavnosti so:

 • zborovska dejavnost (pevski zbori in vokalne skupine),
 • inštrumentalna dejavnost (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski, trobilni in kitarski orkestri ter big bandi, orgličarji in citrarji),
 • gledališka in lutkovna dejavnost,
 • folklorna dejavnost,
 • filmska dejavnost,
 • plesna dejavnost,
 • likovna dejavnost,
 • literarna dejavnost,
 • intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija),
 • mažoretna dejavnost (namenjena izključno krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju).

Upravičeni prijavitelji

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so:

 • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
 • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.