Nacionalni razpisi

Javni razpis za izvajanje operacije »Ozaveščanje družbe sprejema o migrantski problematiki«

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, sofinanciranega iz sklada AMIF, je izvajanje programa ozaveščanja družbe sprejema o migrantski problematiki, s katerim se državljane Slovenije ozavešča o pomembnosti uspešnega vključevanja migrantov v državo gostiteljico ter o splošni problematiki migracij, njihovih vzrokih in posledicah. Namen operacije je omogočiti migrantom, da se predstavijo kot ustvarjalni posamezniki in posamezniki, ki želijo enakovredno in pozitivno prispevati k sožitju v skupnosti, spodbuditi medkulturno izmenjavo in dialog ter presegati predsodke in nestrpnost in približati njihovo tradicionalno kulturo, umetnost ter življenjske zgodbe v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.
Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Vrednost: 333.333 EUR
Datum objave: 6.5.2024
Razpisni rok: 27.5.2024
E-pošta: gp.uoim@gov.si
  Povezava do razpisa


Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.