Nacionalni razpisi

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vrednost: 380.000 EUR
Datum objave: 14.3.2022
Razpisni rok: 31.7.2022
E-pošta: aktrp@gov.si
Telefon: 01 580 77 92
  Povezava do razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija 2022.

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v besedilu javnega razpisa.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.