Nacionalni razpisi

Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Predmet razpisa: Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Datum objave: 19.4.2022
Razpisni rok: 16.5.2022
Kontakt: Irena Kržan
E-pošta: ess.razpisi@jskd.si
Telefon: 01 2410 510
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki:

 • Modul 1: Vodenje gledališke skupine /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 2: Lutkovna šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 3: Šola za učitelje plesa – ŠUP /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 4: Šola vodenja otroških folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 5: Šola vodenja odraslih folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 6: Filmska šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 7: Kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 8: Šola zborovodstva in zborovski menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 9: Inštrumentalna šola in menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 10: Šola za likovne mentorje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 12A: Komunikacijske kompetence /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/
 • Modul 13: Pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/.

Na voljo je 57 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in 10 prostih mest za kandidate in Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru zgoraj navedenih razpisanih modulov.

Upravičeni prijavitelji

V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori se lahko vključijo brezposelni mladi:

 •  s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60 % : 40 %;
 • starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
 • se ne izobražujejo ali
 • usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
 • imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.