Nacionalni razpisi

Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa MKC-2022 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Vrednost: 100.000 EUR
Datum objave: 29.4.2022
Razpisni rok: 30.5.2022
Kontakt: Matej Maček
E-pošta: matej.macek@jskd.si
Telefon: 01/24-10-518.
  Povezava do razpisa

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe mladinske kulturne dejavnosti.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.