Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 2025

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 2025. Svetovanje in aktivnosti so namenjene usmerjanju izključenih skupin prebivalstva v zdravstveni sistem in zdrav način življenja, posebna skrb je namenjena podpori tistim programom, ki znotraj zdravstvenega sistema manjkajo ali pa jih pokrivajo pro bono ambulante.
Naročnik: Ministrstvo za zdravje
Datum objave: 3.10.2022
Razpisni rok: 10.10.2022
E-pošta: razpis-neza.mz@gov.si
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa niso že prijavljeni in sofinancirani programi, ki so v kateremkoli deležu financirani iz drugih javnih razpisov Ministrstva za zdravje ali po posebnih pogodbah, investicijski projekti, strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi oziroma projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.