Občinski razpisi

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2023

Predmet razpisa: Objavljen je Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2023.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 12.000 EUR
Datum objave: 9.1.2023
Razpisni rok: 9.2.2023
Kontakt: Maruša Opeka
E-pošta: marusa.opeka@cerknica.si
Telefon: (01) 709 06 18
  Povezava do razpisa

Predmet poziva so finančna sredstva proračuna Občine Cerknica za leto 2023, namenjena sofinanciranju javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica:

 • ena prireditev ob krajevnem prazniku Rakeka,
 • ena prireditev za praznik dan boja proti okupatorju in praznik dela;
 • ena prireditev ob dnevu državnosti – Poletni večer;
 • ena prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Božično-novoletni koncert.

Datum in kraj izvedbe projekta:

 • prireditev ob krajevnem prazniku Rakeka se izvede v Športni dvorani Rakek meseca marca 2023;
 • prireditev ob prazniku dan boja proti okupatorju in ob prazniku dela se izvede v Športni dvorani Cerknica meseca aprila 2023;
 • prireditev ob dnevu državnosti Poletni večer se izvede na Taboru, na predvečer praznika, 24. junija 2023;
 • prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti Božično-novoletni koncert se izvede v Športni dvorani Cerknica 25. decembra 2023.

 Vloge na javni poziv lahko oddajo:

 • društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti;
 • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (razen za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo dolžni izvajati v okviru redne dejavnosti).

Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu

Vloge na javni poziv lahko oddajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • se prijavijo na javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih;
 • na predpisanih obrazcih izkažejo zaprto finančno konstrukcijo, ki vključuje tudi sredstva občine;
 • imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Cerknica;
 • delujejo na področju kulture najmanj eno leto;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta;
 • so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Cerknice;
 • pri posameznikih, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v občini Cerknica.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.