Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2024

Predmet razpisa: Občina Pivka je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2024.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 39.000 EUR
Datum objave: 23.1.2024
Razpisni rok: 23.2.2024
Kontakt: Martina Kobal
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 057210100
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2024.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:

  • so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
  • imajo redno ljubiteljsko kulturno dejavnost,
  • imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka, ter najmanj 1/3 članov iz občine
  • dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
  • imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva in delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 6 mesecev,
  • vsako leto skladno s pogodbo občinski upravi predložijo poročilo o realizaciji sofinanciranih programov ter k poročilu predložijo tudi dokazila o porabi sredstev,
  • sodelujejo na občinskih prireditvah, prireditvah v organizaciji vaških skupnosti in društev, območnih prireditvah JSKD ter drugih javnih prireditvah,
  • imajo vsaj dva javna nastopa v občini v preteklem koledarskem letu ter se občinstvu predstavijo najmanj enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi, ki združuje več sekcij.

 

Drugi pogoji:

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj šest mesecev v posameznem koledarskem letu.

Podrobni kriteriji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.