Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2024 v Občini Loška dolina

Predmet razpisa: Občina Loška dolina je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2024.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 39.000 EUR
Datum objave: 29.1.2024
Razpisni rok: 8.3.2024
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01-70-50-679
  Povezava do razpisa

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141):

  • da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
  • da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za društva),
  • da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina in v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis, najmanj eno leto,
  • imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
  • imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
  • imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
  • imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov
  • izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
  • da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.

Rok za prijavo na razpis se zaključi 8 .3. 2024


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.