Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2019.
Naročnik: občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 45.026 EUR
Datum objave: 25.3.2019
Razpisni rok: 24.4.2019
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71 12 331
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa so naslednji programi 

- Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do:                                                           

- Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do:                                                                                

- Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do:                                      

- Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3); do:                  

- Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, 

                 ali drugih podobnih svečanostih (M4); do:                                                       

- Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do:                                                                    

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.