Občinski razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerknica

Predmet razpisa: Občina Cerknica je objavila javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo sofinancirala v letu 2022.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 72.100 EUR
Datum objave: 7.1.2022
Razpisni rok: 7.2.2022
Kontakt: Maruša Opeka
E-pošta: marusa.opeka@cerknica.si
Telefon: 01 70 90 618
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa so:

  • javni kulturni programi,
  • javne kulturne prireditve,
  • založištvo,
  • izobraževanje,
  • nakup opreme in osnovnih sredstev,
  • stroški delovanja društev.

Upravičenci:

  • društva, zveze, ustanovi, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti;
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
  • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (razen za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo dolžni izvajati v okviru redne dejavnosti).

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.